میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!


RedGate SQL ToolBelt v3.1.0.2733 (21 Apr 2020) + Keygens

RedGate SQL ToolBelt v3.1.0.2733 (21 Apr 2020) + Keygens

هرآنچه که برای کار با SQL Server نیاز دارید:
• بهره وری خود را با ابزارهای استاندارد دوبرابر کنید.
• امنیت داده های خود را به کمک پشتیبان گیری و مانیتورینگ افزایش دهید.
• دیتابیس خود را وارد فرآیندهای agile کنید.

Redgate's SQL Toolbelt مجموعه ای است متشکل از محصولات استاندارد که به منظور توسعه، انتشار، پشتیبان گیری، و مانیتورینگ SQL Server به کار برده می شوند. به کمک این محصولات شما می توانید بهره وری خود، سرعت عمل تیم، و امنیت داده ها را افزایش دهید. روزانه هزاران متخصص اس کیو ال سرور در انجام کارهای خود به SQL Toolbelt تکیه می کنند زیرا این محصول قابل اعتماد و کاربری آن آسان می باشد و همچنین قابل اتصال به ابزارهایی است که توسعه دهندگان از قبل در توسعه اپلیکیشن های خود از آنها استفاده می کنند.

Deployment های دیتابیس
• صرفه جویی در زمان با change script های قابل اطمینان
• مشاهده تاریخچه کامل تغییرات، شامل اطلاعاتی ازجمله چه کسی چه چیزی را در چه زمانی و به چه دلیلی تغییر داده است
• اتوماسیون برای deployment های سریع و قابل تکرار

بهره وری تیم
• سرعت خود با SQL را تا 52.7 درصد افزایش دهید.
• کنترل تغییرات دیتابیس با version control system
• جستجو، سندسازی، و کوئری در دیتابیس

اتوماسیون 
• سرعت بخشی به فرآیند توسعه با یکپارچه سازی مداوم
• اتوماسیون برای deployment های سریع و قابل تکرار
• مهار باگ ها قبل از آسیب رسانی به محصول

پشتیبان گیری و مانیتورینگ عملکرد
• شناسایی و رفع مشکلات قبل از تاثیرگذاری برروی کاربران
• مدیریت کلیه backup ها در یک محل

دانلود (264 MB) پسوند فایل (rar)   

پارت 1

واژگان کلیدی