میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

ApexSQL All SQL Server Tools Jan 2022

ApexSQL All SQL Server Tools Jan 2022
ApexSQL شرکتی پیش‌رو در زمینه‌ی Microsoft SQL Server است. محصولات ApexSQL به توسعه دهندگان SQL Server و DBA ها کمک می کند به سادگی وظایف پیچیده را انجام دهند. ApexSQL Universal کامل‌ترین محصول این شرکت است و همه‌ی ابزارها را شامل می‌شود.