میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

ای اس پی دات نت وب ای پی آی

ای اس پی دات نت وب ای پی آی - ASP.NET Web API

اگرچه Asp.net Web API برای Asp.Net MVC بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، می توان آن را به آسانی از Web API به Web Form های Asp.Net سنتی اضافه کرد,آموزش استفاده از Web API در Asp.Net Web Form

به زودی مطالب این بخش تکمیل می شود

واژگان کلیدی