میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

Stimulsoft Reports Ultimate 2014

Stimulsoft Reports Ultimate 2014

در این چند سالی که کار برنامه نویسی به اوج رسیده، برنامه نویسان برای گزارش گیری و چاپ، از کریستال ریپورت استفاده می کردند. البته از ویژوال استودیو 2008 به بعد مایکروسافت به جای استفاده از کریستال ریپورت که متعلق به شرکت Business Objects است، ابزار گزارش گیری خود را به صورت پیش فرض در آن گنجانده است (برای استفاده از کریستال ریپورت، باید DLL های آن را جداگانه به پروژه اضافه نمود).
علاوه بر کریستال ریپورت، نرم افزارهای مختلفی برای گزارش گیری در بازار موجودند که StimulSoft Reports یکی از بهترین آن هاست. این برنامه هم گزارشات ویندوزی و هم گزارشات وبی برای ASP.NET را تهیه می کند.

امکانات نسخه Ultimate:
WinForms Viewer
WinForms DotMatrix Viewer
WinForms Reports Designer
WPF Viewer
WPF DotMatrix Viewer
WPF Reports Designer
Silverlight Viewer (Client/Server)
Silverlight Reports Designer (Client/Server)
Silverlight Viewer
Silverlight Reports Designer
Web Viewer
Web Viewer.Fx
Web Reports Designer
Report Engine
Report Engine (Silverlight)
Source Code Available
Code Available

امکانات نسخه .Net‏:
WinForms Viewer
WinForms Dot-Matrix Viewer
WinForms Reports Designer
Web Viewer
Report Engine
Source Code Available

واژگان کلیدی