میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

دانلود جدیدترین نرم افزارهای برنامه نویسی
# لوگو نام نرم افزار گروه سایز پسوند فایل
1 MacOS Mojave 10.14.3 18D109 (February 7 2019) MacOS Mojave 10.14.3 18D109 (February 7 2019) سیستم عامل 6 GB vmdk
2 JetBrains ReSharper Ultimate v2019.1.1 (02 May 2019) JetBrains ReSharper Ultimate v2019.1.1 (02 May 2019) نرم افزار 209 MB rar