میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

فروشگاه
لیست محصولات هوش مصنوعی
# عنوان پروژه گروه قیمت
1 اپراتورهای مجموعه شبکه عصبی برای پیش بینی سری‌های زمانی هوش مصنوعی 20,000 تومان