میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

فروشگاه
لیست محصولات هوش مصنوعی
# عنوان پروژه گروه قیمت
1 طبقه بندی سلسله مراتبی جهت رده بندی متون از طریق LDA هوش مصنوعی 20,000 تومان