میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

فروشگاه
لیست محصولات هوش مصنوعی
# عنوان پروژه گروه قیمت
1 یک روش فازی برای تشخیص رنگ پوست هوش مصنوعی 12,000 تومان