میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!


سرفصل های آموزشی که توسط بنده ارائه و تدریس می شود
# عنوان آموزش توضیحات لوگو
1 Entity Framework Core در دوره آموزش Entity Framework Core مباحث موجوددرAsp.net core را به صورت پروژه محورآموزش داده ایم.این دوره،آموزش Entity Framework Core به صورت پروژه محوراست
انتیتی فریم ورک کور