میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

سرفصل های آموزشی که توسط بنده ارائه و تدریس می شود
# عنوان آموزش توضیحات لوگو
1 Change Data Capture - CDC به تعریف مفهموم CDC یا همان Change Data Capture می پردازیم
Change Data Capture - CDC