میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

سرفصل های آموزشی که توسط بنده ارائه و تدریس می شود
# عنوان آموزش توضیحات لوگو
1 WCF ایجاد یک سرویس WCF با محیط برنامه نویسی Visual Studio پروسه ی نسبتا آسانی است
WCF