میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!


سرفصل های آموزشی که توسط بنده ارائه و تدریس می شود
# عنوان آموزش توضیحات لوگو
1 Xamarin Forms دراین دوره بطورکامل و پروژه محور آموزش زامارین فرم برای برنامه نویسی چندسکویی رایاد گرفته وبا آموزش xamarin میتوان با C# برای سایر پلتفرمها اپلیکشین بسازید
زامارین فرم