میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!


سرفصل های آموزشی که توسط بنده ارائه و تدریس می شود
# عنوان آموزش توضیحات لوگو
1 Delphi دِلفی (Delphi) یا به تعبیری ویژوآل پاسکال – یک زبان برنامه‌نویسی است و بستری برای توسعهٔ نرم‌افزار که شرکت بورلند
دلفی
2 Entity Framework Core در دوره آموزش Entity Framework Core مباحث موجوددرAsp.net core را به صورت پروژه محورآموزش داده ایم.این دوره،آموزش Entity Framework Core به صورت پروژه محوراست
انتیتی فریم ورک کور