میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

Replication

Replication - SQL Server Replication

هدف اصلی از replication توزیع داده از یک پایگاه داده master به یک یا چند پایگاه داده ثانویه است. از انجا که replication یک کپی از داده را به شکل سنکرون با کپی اصلی پایگاه داده master نگهداری می کند، از این تکنولوژی می توان برای بالا بردن دسترس پذیری (availability) برنامه ها استفاده کرد.

به زودی مطالب این بخش تکمیل می شود

واژگان کلیدی