میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی - Artificial intelligence

بسیاری از ما در زندگی روزمره‌ی خود با واژه‌ی هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) که به طور مخفف آن را AI نیز می‌نامند مواجه می‌شویم، اما شاید درک صحیحی از معنا و مفهوم آن نداشته و با کاربردهای آن آشنا نباشیم، در این مقاله قصد داریم، به طور کامل به بررسی هوش مصنوعی و طبقه‌بندی‌های آن …

به زودی مطالب این بخش تکمیل می شود

واژگان کلیدی